Product was successfully added to your shopping cart.

مواد مصرفی تجهیزات پزشکی

فیلترها
تنظیم جهت صعودی

۲۷ آیتم

تنظیم جهت صعودی

۲۷ آیتم

وسایل و ابزار مورد نیاز تجهیزات و ابزار پزشکی اعم از تجهیزات تصویر برداری، تشخیصی و ... مانند چست لید، ژل سونوگرافی، انواع پروب ها و ... در دسته مواد مصرفی تجهیزات پزشکی قرار می گیرند.